1 ubebygd boligtomt på Sjåen

Kragerø kommunestyre har vedtatt å selge 3 ubebygde boligtomter på Sjåen. Det er nå 1 stk. igjen. Tomten selges til kostpris, og med samme betingelser som for øvrige kommunale boligtomter. 

Vi ber om skriftlig henvendelse og søknad sendes til post@kragerø.kommune.no 
Dersom vi skulle motta flere søknader på samme tomt vil det bli foretatt trekning.

Veinavn Hus nr gnr bnr Areal Refusjonsbidrag Pris Grunn
Sjådamveien 52 13 610 526,3 kr. 133 400 kr 26 315

 

Hus nr tgl.
gebyr
dok.
avg
opp-
måling

Beh.
gebyr
m/bolt

tgl.
gebyr
Adm.
gebyr
Sum
52  1 548 658 21 300 4 900 585  2 000 kr 190 706

 

  Klikk for stort bildeSjådamveien 52 - Gbnr 13-610