Kystlotteriet og marin søppel

Kystlotteriet er et samarbeid mellom kommuner, skjærgårdstjenesten, avfallsselskap, friluftsråd, privat næringsliv, ulike lag og organisasjoner og ikke minst frivillige strandryddere.

Kystlotteriet har både lokale, regionale og nasjonale trekkinger gjennom hele året. Se Kystlotteriet sin hjemmeside for mer informasjon www.kystlotteriet.no

Kystlotteriet startet opp i Fredrikstad og Hvaler kommune som et pilotprosjekt på strandryddedagen i 2016. Med Sten Helberg i spissen og et godt samarbeid med Naturvernforbundet Østfold har Kystlotteriet vokst seg sakte oppover hele vårt langstrakte land. Ideen bak lotteriet er: hent sekk, plukk søppel og vinn premier!  Målet er å motivere til rydding av marin forsøpling i strender, elver og bekker, og at vi får økt fokus på marin forsøpling. Miljøstiftelsen Elv og Hav har fra 01.01.2020 overtatt driften av Kystlotteriet.

 

Frivillig strandrydder Kystlotteriets arkiv

 

 

Konseptet fungerer slik:

  1. Hent sekk fra Kystlotteriet og lodd på Servicesenteret
  2. Meld deg gjerne på ryddeaksjonen vår «Kystlotteriet» på portalen til Hold Norge Rent.
  3. Rydd langs hav, bekk eller fjord (marint avfall). Ha avfall i sekken og fyll ut lodd.
  4. Lever dette på angitte steder i din kommune.
  5. Slik bidra du til en renere kyst og kanskje kan du vinne en fin premie i tillegg.

Hva er marin forsøpling?
Marin forsøpling omfatter alle faste stoff som ender i det marine miljøet på grunn av menneskelig aktivitet, som plast, glass, metall og trevirke. Undersøkelser av marin forsøpling viser at plast utgjør 60 – 80% av den marine forsøplingen og halvparten av plasten vi finner her til lands er under 5 år gammelt.

Marin forsøpling fører til skade på dyr som setter seg fast eller spiser plasten. Plast som har ligget ute vil over tid påvirkes av sollys, vann, temperaturendringer m.m. Dette fører til at plasten morkner og sprekker opp. Når dette skjer frigjøres små korn med plast, som vi kaller mikroplast. I tillegg til at plast inneholder en lang rekke tilsetningsstoffer som har negativ påvirkning på dyr og mennesker, binder mikroplasten til seg miljøgifter fra omgivelsene. Forskerne er urolige for at dette kan medvirke til at miljøgifter blir konsentrert på toppen av næringskjedene og i sin tur havner på våre middagsbord. 

I 2014 uttalte Miljødirektoratet at marin forsøpling er et av de største miljøutfordringene vi står overfor. På verdsbasis kommer mesteparten av plasten vi finner i de marine miljøene fra hverdagslige forbruksvarer som matvareemballasje, drikkeflasker, Q- tips, sugerør m.m. I områdene rundt Nordsjøen kommer en større del av den marine forsøplinga fra aktivitet til havs som fiskeri, transport, lakseoppdrett, akvakultur o.l. Dette skyldes i hovedsak at en har gode løsninger for å ta vare på avfall på land, samtidig som en har stor aktivitet til havs. Marin forsøpling er et globalt problem, fordi havstrømmene sprer forsøplinga over store avstander. 

Vær med å bidra! 
Ved å sortere ut plastemballasje og levere denne bidrar du til at en stor del av plasten du bruker blir resirkulert. På verdensbasis blir omtrent halvparten av all produsert plast brukt til emballasje, eller andre en gangs produkter. Emballasjeplast er typisk lett plast som har stor spredningsevne om den havner i naturen. Å rydde plast og annen forsøpling fra fjæra, veikanter og ellers i naturen hindrer plasten i å havne i havet, og i å gå i oppløsning. Dette er et viktig bidrag for å beskytte dyreliv og miljø. I tillegg er det også mye triveligere uten avfall.

Vil du lære mer om marin forsøpling?
Lenkene under er til sider der du kan finne mer informasjon om marin forsøpling.

Hold Norge rent
Naturvernforbundet om marin forsøpling

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/forsopling-av-havet/

Tilbakemelding