Klima og energiplan

Kragerø kommune har vedtatt sin gjeldende klima- og energiplan i kommunestyret den 25.9.2014. 

En viktig del av dokumentet er handlingsplanen som viser foreslåtte tiltak i perioden og hvem som har ansvar for gjennomføring.

Klima- og energiplanen skal revideres i 2018/19.

Kontaktinfo

Elke Karlsen
Miljørådgiver
E-post
Mobil 992 05 797

Kartpunkt