Klima og energiplan

Kragerø kommune har revidert klima- og energiplanen med vedtak i Kragerø kommunestyret den 26.09.2019

En viktig del av dokumentet er handlingsplanen som viser foreslåtte tiltak i perioden og hvem som har ansvar for gjennomføringen.

Kontaktinfo

Elke Karlsen
Miljørådgiver
E-post

Kartpunkt