Klima og energiplan

Kragerø kommune har en gjeldende klima- og energiplanen med vedtak i Kragerø kommunestyret den 26.09.2019

En viktig del av dokumentet er handlingsplanen som viser foreslåtte tiltak i perioden og hvem som har ansvar for gjennomføringen.

Revidert klima- og energiplan handlingsplan er nå innarbeidet i Framsikt under tema “klimabudsjett”. Her vil fortsatt gjeldende tiltak og nye tiltak ligge fordelt på ansvar.

Kartpunkt

Tilbakemelding