Viltnemda i Kragerø

Leder: Snorre Øien – tlf. 47 60 23 82

Ved skadet vilt ta kontakt med en av følgende personer:

Viltnemda
Navn Bosted Tlf.
Snorre Øien Vadfoss 47602382
Jan Erik Gundrosen Sjåen 95884218
Roar Svenum Svendsen Sannidal 91678077
Ivar Fluer Langøy 98444088
Regina Brajkovic Sannidal 98879341
Linn Mari Farsjø Sannidal 95875182
Ole Tommy Nyland Sannidal 98228438

 

Viltpåkjørsler

Hva gjør du når uhellet er ute? Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

1. Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

2. Meld fra om påkjørselen! Ring politiet på 02800, som varsler viltnemnda og andre aktører.

3. Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, bidra til å merke stedet hvor påkjørselen skjedde eller hvor viltet ligger. (Dette for å kunne spore skadede dyr. Følg aldri etter skadet dyr selv.)

Grevling

Kommunen får henvendelser særlig på våren og høsten angående grevling. Mange synes grevlingen er fascinerende, men noen er engstelige. Grevlingen går ofte "i sine egne tanker" og er litt uoppmerksom. Ved å klappe i hendene eller rope forsvinner den raskt.
Når den er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Dette gjelder særlig når den graver etter oldenborrelarver. Grevlingen kan også gjøre nytte for seg ved at den spiser den såkalte "mordersneglen". Selv om grevlingen er et rovdyr, er den ikke farlig for voksne, barn, katter og hunder.
Felling av grevling kan gjøres hele året hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, etter viltforskriften. 
Brosjyre "Grevling i hagen" (PDF, 356 kB)

Tilbakemelding