Sjøfugljakt i Telemark

Allmenn sjøfugljakt på utvalgte områder i skjærgården er tillatt. Vedlagt brosjyre med kart viser reglene og områdene der det er tillatt å jakte. Tabellen i brosjyren viser ordinære jakttider for de fuglearter som er aktuelle for sjøfugljegere i Telemark. Vær oppmerksom på jakttiden for den frie jakt på hav og fjord, samt restriksjoner for det utvalgte offentlige områdene nevnt i denne brosjyren. 

Brosjyren er ikke oppdatert. Vi avventer tilbakemelding fra Statsforvalteren.

Tilbakemelding