Landbruk og konsesjon for landbrukseiendommer

Kragerø kommune har inngått samarbeid med Drangedal kommune. Henvendelser i forbindelse med saker innenfor jordbruk, skogbruk og viltforvaltning må derfor rettes til Drangedal kommune.

Du kan lese mer på Drangedal kommunes hjemmeside.

Jordbruksforvaltningen i Drangedal har også ansvar for behandling av saker innenfor boplikt, konsesjon og deling av landbrukseiendommer. Du kan lese mer om dette under Bo- og driveplikt på landbrukseiendom.

Informasjon om boplikt fra Landbruksdirektoratet.