Landbruk og konsesjon for landbrukseiendommer

Landbrukskontoret har ansvar for oppgaver knyttet til jord- og skogbruk, tilskuddsordninger i landbruket, viltforvaltning, konsesjon og utvalgte kulturlandskap.

Kommunen har også ansvar for behandling av saker innenfor boplikt, konsesjon og deling av landbrukseiendommer. Du kan lese mer om dette under Bo- og driveplikt på landbrukseiendom.

Informasjon om boplikt fra Landbruksdirektoratet.

Kontaktinfo

Eirik Johansen Dobbedal
Jord- og skogbruksrådgiver
E-post