Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

 

Slik søker du om sammenslåing:

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

  • Kart over de eiendommer saken gjelder
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

 

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring.

Mer informasjon finner du hos Kartverket.

Les mer om heftelser og prioritetskollisjon her.

 

 

 

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Kartpunkt

Tilbakemelding