Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

 

Slik søker du om sammenslåing:

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

  • Kart over de eiendommer saken gjelder
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

 

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Les mer om heftelser og prioritetskollisjon her.

 

 

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Kontaktinfo

Hilde J Skindalen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 782
Ingeniør

Kartpunkt