Eiendomsskattelistene for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. Listene ligger i kommunens administrasjonsbygg, Ytre Strandvei 15, ved virksomhet for bygg og areal, fra 01.03.2023.

Listene ligger ute i 4 uker fra 01.03.2023

Kommunestyret har vedtatt 3 ‰ av takstgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer.  For næring er eiendomsskatten 2 ‰ av takstgrunnlaget.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan klage fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagefristen er 6 uker fra skattelistene er lagt ut.

Klage må sendes skriftlig pr e-post:  post@kragero.kommune.no 

eller pr. post til: Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø.

Skatteliste 2023 (PDF, 2 MB)

Skatteliste 2023 fritak (PDF, 258 kB)