Eiendomsskatt - Ny takst

Kragerø kommune har nå gjennomført omtaksering av alle eiendommer. Det betyr at eiendomsskatten blir beregnet med grunnlag i de nye takstene fra 01.01.20.

Kragerø kommunestyre vedtok i møte 13.12.18 og 26.02.19 å gjennomføre ny alminnelig taksering for eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.20. 

Eiendomsskatt 1. termin 2020 blir fakturert slik den var i 2019.

Når faktura for eiendomsskatt 2. termin 2020 kommer i mai vil ny takst legges til grunn,  samt at differansen i eiendomsskatt etter gammel og ny takst for 1. termin 2020 vil komme i tillegg.

Det vil bli sendt ut brev til alle berørte eiere og festere om det nye takstgrunnlaget for eiendommene, og opplysninger om hvor man kan henvende seg ved spørsmål.