I denne artikkelen finner du grunnlaget for eiendomsskattetaksten.

Dersom du har spørsmål til taksten eller beregningen av eiendomsskatt må det framsettes skriftlig til post@kragero.kommune.no eller pr. brev, og vil ikke kunne besvares pr telefon.

Kragerø kommune har nå gjennomført omtaksering av alle eiendommer. Det betyr at eiendomsskatten blir beregnet med grunnlag i de nye takstene fra 01.01.20.