Skal du bygge eller pusse opp?

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Kragerø kommune samarbeider med Tettpå. 

Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen, sier Grunde Knudsen, ordfører i Kragerø kommune. Til Tettpå-Kragerø

Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i vår kommune for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Slik velger du håndverker

Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om: o hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter o hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata o fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft o hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Tilbakemelding