Send inn høringsinnspill til planprogram

Planprogram for kommuneplanens arealdel og Planprogram for kommunedelplan for byggegrense mot sjø ligger ute for høring i perioden fra 1. april til 20.mai.

Her kan du lese planprogrammene:

Høringsinnspill sendes som epost eller brev innen 20.mai 2022

  • Epost: post@kragero.kommune.no
  • Postadresse: Kragerø kommune, Pb. 128, 3791 Kragerø

Bakgrunn: Kommuneplanens samfunnsdel (forslag til høring). (PDF, 12 MB)