Informasjonsmøte og åpne kontordager

Åpent informasjonsmøte avholdes i kinoen 20. april kl.18. Nedenfor finner du også informasjon om åpent plankontor.

Formålet med informasjonsmøtet er å informere om planprosessen og kommunens målsettinger og prioriteringer ved denne rulleringen av arealdelen. Det vil bli gitt mulighet for å stille spørsmål i plenum. Det kan også sendes inn spørsmål før møtet som vi vil prøve å besvare under møtet. Møtet kan alternativt følges på nett-tv eller ses i ettertid i opptak. Link for dette vil komme her og som nyhetsoppslag i forkant av møtet.

På åpen kontordag kan enkeltpersoner eller grupper, f.eks. lag- og foreninger og næringsdrivende som ønsker å diskutere aktuelle innspill eller problemstillinger knyttet til planarbeidet. For å unngå venting i tilfelle pågang, vil vi anbefale at det bestilles tid til en uformell prat med en eller to av våre planleggere, 

Kontordag avholdes i etterkant av informasjonsmøtet, men i god tid før høringsfrist. Praktisk informasjon kommer i oppdateringer her og i egen annonsering.