Vedtatte reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner fremgår av kommunens planregister.

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Fagleder Plan
E-post
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post