Vedtatte reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner fremgår av kommunens planregister.

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765
Ingeniør
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Ingeniør