Vedtatte reguleringsplaner

Under finner du en komplett oversikt over vedtatte reguleringsplaner i Kragerø kommune, for øvrig informasjon om enkelt planer, vennligst benytt kommunenes planregister.

ArealplanID Plannavn
19531 Tangheia
19556 Idrettsplassen / Maistanga
19584 Bekkedalen
19587a Biørnebyen
196012a Kaldstadveien / Rørvik
196221a Måneliheia I
19653 Løkkebakken
196612b Rørvik /Storkollen
196921b Måneliheia II
197017 Nordre Kaldstad II
197022a Nordbøfeltet
197213 Rørvik IV
197214 Rørvik Østre
19739a Bråten
197421c Måneliheia III
197643 Del av Lyngdalen
197723 Kloppkjær
197725 Vestre Tåtøy
197815 Vesle Kalstad
197836 Rønningen
197839 Knipen / Kjærra
197840 Strandplan Bærøy
197844 Portør - Julius Pedersen
197918 Kalstadveien gang / sykkelvei
197924a Fikkjebakke
197934 Bråtvannsdal
197941 Halsen
197977b Bærøy sone 5
197977d Bærøy sone 7
197977e Bærøy sone 8
198027 Grønnåsen
198029 Langholmen
198030 Sørdalen
198077f Bærøy sone 9
198145 Engelshus / Bråtøy / Korset
198147 Del av Burøy, Skåtøy
198148 Del av Hatteberg
198149 Kloppkjær Østre
198250 Myren, Stabbestad
198256 Andølingen
198328b Kaalstangen / Brunsvik - endring
198354 Skottbekken
198428 Kaalstangen / Brunsvik
198432 Langøy
198438 Oterøy
198459 Bekkedalen vest
198526 Blankenberg
198551 Stavnes gård
198562 Nordbø Nord
198620a Sollia
198652 Midtre Gumøy, gnr.25, bnr.10
198657 Måneliheia Øst
198658 Del av Årøy
198663 Barthebrygga
198664 Kjærra / Lillebo, Gumøy
198768 Tangane, Ørvik
19879b Bråten endring
198820b Del av Sollia
198971a Dalane / Storkollen / Sjåen
198972 Løkstad Gård
198977c Bærøy sone 6
199053 Skiensund
199060a Lovisenberg
199074 Nilsbukjerr
199176 Skåtøykollektivet - Vestre Ødegården
199222b Nordbøfeltet endring
199246 Tangen Nordre
199265a Gumøy Østre
199277a Bærøy sone 1 og 2
199337 Kirkesund, Skåtøy
199371b Dalane - Storkollen - Sjåen, Del1
199431 Vestre Risøy
199482 Rosefjell - Gunnulfsåsen
199483 E18 - Østerholtheia
199567 Skriverheia / Stadion-området
19957b Vestheia / Biørnebyen
199585 Tårnbrygga, Jomfruland
199586 Årøsvingen - Eklund
199587 Verkskilen - Kjølebrønd
199666a Haslumkilen Havn
199689 Del av Portør - Klausen
199690 RV363 Tangen - Kil G/S-veg
199769a Lille Kirkeholmen
199869b Lille Kirkeholmen - endring
199884 Nedre Langetangen
199893 Tonstøl
199894 Rørvik Søndre
199966b Haslumkilen Havn - endring
199996 Sjøstrand
199997 Bergsvik - Budalen
2000100 RV38 Kragerøtunnelen - Kalstad
2000102 Årøsvingen - Vadfoss
2000111 Utsikten, Del av Vestheia
2000113 Torvfjellet
2000122a Kragerø Golf og Hytter I
200024b Fikkjebakke øst
200091 Løkkebakken 14 m. flere
200099 Helle
2001118 Haugbakkane Farsjø
2001122c Bebyggelsesplan for områdene F1 og F2 Kragerø Golfpark AS
2001125 Lindvikskollen
2001126 Kivle m/flere
2001128 Bærøy - sone 12
2002105 Sandtangen
2002107 Kil
2002109 Østre og Vestre Saltverksmyr (Jomfruland)
2002116 Rinde
2002122b Kragerø Golf og Hytter II
2002124 Kirkegata 14 og 16
2002127 Sørsmolt
200261a Tangenjordet
2003101 Gulodden, Bærøy med Sone 3 og 4
2003122D Bebyggelsesplan for område F-4. Kragerø Golfpark
2003129 Marienlyst
200319 Hestøya
200370 Vennevik
20038a Biørnehagen
200392a Kilen
200395 Manodden
2004119 Gierløffsvei Øya
2004130 RV38 Kalstadkrysset - Eklund
2004137 Nordre Kalstad IV
200475 Skrubben
200477h Bærøy - sone 11
2005133 Bråtøyskogen - Skåtøy
2005139a RV38 Eklund - Sannidal
2005140 Holter - Borteid
200533 Hasseleidet - Ørvik
2006122e Bebyggelsesplan - Kragerø Golfpark Felt B-1, B-2 og BE-1
2006136 Lyngdalen
2006141 Nordre Bærøy med sone 4 , endring
2006144 Skrubbodden
2007104 Vrakvika
2007122f Bebyggelsesplan - endring Kragerø Golf og Spa Resort - Felt H/F/F og F
2007134a Kragerø Havnfront
2007147 Reguleringsplan for Helle skole og idrettsanlegg
2007149 Schønsbergsvei
2007150 Lindheim familiecamping
200760b Lovisenberg Fyr
20079c Bråten endring II
2008001 Kommuneplan for Kragerø, 2008-2010
2008114a Dalane, Sjåen. Kalstad og Stene - endring 2
2008132 Stabbestad sentrum - endring
2008139b RV38 Eklund - Sannidal - endring
2008146 Fossing bruk
200861b Del av Tangenjordet
200898 Holt
2009151 Del av Valberg - gbnr. 12/602, 14/52 m.fl.
2009156 Kragerø Næringspark - Kåsa
2009157 RV363 Sannidal - Kil
2009158 Rønningen - Ørsvik
2009160 Kirkeområdet - endring
20092 Stilnestangen - Nord
20098b Del av Biørnehagen
2010153 Theilertomta - området
2010154 Sollia Vest
2010155 Sandåsen gnr.32 bnr.2 m.fl.
201042 Borteid
201061C Del av Tangenkrysset
201065B Del av Gumøy østre
2011134b Kirkebukta - endring
2011159 Ødegård - Skåtøy
2011165 Detaljregulering for Siritun
201180 Portør Pensjonat
2012114b Del av Dalane, Sjåen, Kalstad og Stene
2012112g Bebyggelsesplan Solheimveien del av gnr.11 bnr.14 m.fl.
2012164 Detaljregulering for Strand Industriområde
201278 Ytre del av Portør
2013166 Detaljregulering for Thomesheiveien 20
2013167 Detaljregulering for E18 Tangen - Aust Agder grense, midtrekkverk
201392b Detaljregulering for Bergland Hyttepark
2014144 Detaljregulering for Skrubbodden
2014168 Detaljregulering for Eplehagen
2014169 Detaljregulering for Kragerø Sparebank
2015001 Kommuneplan 2014 - 2026 for Kragerø kommune
2015175 Detaljregulering for Th.Kittilsenkvartalet
201561d Detaljregulering for Del av Tangenkrysset
2016002 Kommunedelplan for Sentrumsplan Kragerø 2016 Vern og utvikling
2016170 Detaljregulering for innseiling Kragerø - Knubbhausen
2016171 Detaljregulering for innseiling Kragerø - Galeioddbåane
2016172 Detaljregulering for innseiling Kragerø - Lovisenbergsundet
2016179 Detaljregulering for Kammen - Kragerø Resort
201694b Detaljregulering for Rørvik Småbåthavn
201694c Detaljregulering for Rørvik Søndre
2016173b Fv 351 Lønneveien - Tangen
2017181 Kragerø Golf og Spa Resort - felt H/F/F og F
201737B Detaljregulering for Kirkesund
201714B Endring av reguleringsplan for del av Borteid
201765c Detaljreguleringsplan for Tjennane del av Østre Gumøy
201792c Reguleringsendring for Bergland Hyttepark
2016180 Lofthaug Aktivitetssenter
2018146b Fossing Bruk
2019132B Stabbestadbrygga, Del av Stabbestad sentrum
2019187
Detaljregulering for felt B13 - Ytre Strandvei
2020162 Hellesund

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538