Vedtatte reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner fremgår av kommunens planregister.

Tilbakemelding