Vedtatte reguleringsplaner

Godkjente reguleringsplaner fremgår av kommunens planregister.

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Fagleder Plan
E-post
Mobil 99 20 57 65
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 41 08 25 38

Tilbakemelding