Kommuneplan

Det pågår for tiden et arbeid med å revidere kommuneplanens arealdel

Les mer om arbeidet med ny arealdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Kragerø kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdel og arealdel med bestemmelser

Arealplankart

 
 
 

Kontaktinfo

Joacim Myra Larsen
Ingeniør
E-post
Mobil 992 05 765
Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538

Kart