Til deg som har positiv PCR-prøve

Smittesporing i Kragerø kommune har mottatt positivt svar på PCR-prøve tatt av deg eller en i din husstand.

 • Du må være i isolasjon fire døgn fra du fikk symptomer. Hvis du ikke har symptomer må du være i isolasjon i fire døgn fra testdato. Du må varsle de du har vært i kontakt med fra 48 timer før du fikk symptomer.
 • Du må varsle nærmeste leder ved din arbeidsplass, skole, barnehage. Informer din leder så fort som mulig hvis du er helsepersonell.
 • Ring fastlegen eller legevakt hvis du har behov for legehjelp, og fortell av du har fått påvist koronasykdom.
 • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i fire døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.
 • De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
 • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å selvteste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
 • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også selvteste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
 • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg.
 • Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.
 • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg

Tilbakemelding