Aktuelt

  • Byggeprosessen.
    Nå nærmer det seg at personalet skal flytte fra brakka og inn i skolebygget, mest sannsynlig skjer denne flyttinga i uke 7. Da skal to klasser flytte ut i brakka. Slik det er planlagt nå blir det 5...

Hva skjer på Sannidal skole

Ingen planlagte hendelser