VEDRØRENDE ENDRING AV SKOLERUTA 20/21

Det er i dag vedtatt en endring i skoleruta. Skoledagene 21. og 22. desember flyttes til vårsemesteret 2021. Endringen gjelder for alle de kommunale grunnskolene og voksenopplæringen. Begrunnelse for vedtaket er å forebygge smitte ved å begrense kontakt mellom elever og de ansatte i perioden opp mot jul.

Det er ferie for alle barn i våre skoler etter fredag 18. desember.

Det er kun elever med ferieplass i SFO som vil få anledning til å benytte seg av SFO 21. og 22. desember. Vi oppfordrer alle foresatte til å vurdere om det strengt tatt er nødvendig å benytte seg av dette tilbudet. Foresatte bes melde ifra til skolen innen kl. 12 fredag 18. desember, dersom de ønsker å benytte seg av tilbudet disse to dagene.

Vi minner om at skolen starter opp som vanlig tirsdag 5. januar (det er planleggingsdag for skole og SFO mandag 4. januar).

Ansatte og foresatte informeres via SMS og kommunens hjemmeside.

Med ønske om en god jul og godt nytt år.