Det er nå viktig at innbyggere i Kragerø som ikke har ringt inn og bestilt time til første dose gjør det. Vi har kun ledige timer  igjen uke 31 og 32.. Deretter blir det kun gitt 2.gangsdoser med få unntak, dersom det er medisinske grunner til det. Det er viktig at folk melder seg nå for å få time.

Her vil du finne oppdatert oversikt over fremdriften av vaksinasjonen i Kragerø kommune. Denne siden oppdateres så snart det er noen endringer å melde.

Vi har nå startet opp med å sende ut sms til aldersgrupper som kan ringe inn og bestille time.  De som er eldre enn  51 år og som ikke har fått tid til vaksinering kan nå ringe inn og bestille time.

Her vil du finne oppdatert oversikt over fremdriften av vaksinasjonen i Kragerø kommune. Denne siden oppdateres så snart det er noen endringer å melde.

Dersom man ikke kan komme på oppsatt time til vaksine i sommer pga ferie, må man gi beskjed om dette. Vaksinen blir da utsatt.

Vi har nå vaksinert 2 626 med 1. dose og 800 med 2.dose med et intervall på 6 uker. Vi har nå startet å kalle inn personer født i 1954.

SMS går ut til deg som er født etter 1955. Nå vaksinerer vi innbyggere som er over 75 år og helsepersonell etter hvert som vi får tilsendt vaksiner fra FHI.

Kragerø kommune sender i disse dager ut informasjonsbrev til innbyggere født i 1955 eller tidligere om koronavaksinasjon.

Vaksine mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunene skal tilby innbyggerne vaksine.