Endring i smitteverntiltak for gjestehavner pr. 17.07

Kragerø, Bamble og Larvik kommuner tillater fortøyning av båter på utsiden av hverandre.

Smitteverntiltak i Kragerø, Bamble og Larvik kommuner gjeldende for gjestehavner og campingplasser, har lagt Veileder for campingplasser og gjestehavner av 4. mai 2020, utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, til grunn.

Smitteverntiltak for gjestehavner har blant annet innebåret et restriktivt tiltak der båter har vært pålagt å ligge med bauen inn mot brygge, og ikke på utsiden av hverandre.

Smittetrykket i Vestfold og Telemark har over tid holdt seg stabilt lavt. Dette i kombinasjon med betydelig oppheving av restriktiv regulering av smitteverntiltak ellers i samfunnet og et vesentlig påtrykk av båtgjester i sommermånedene, gjør at kommunene ønsker å bifalle fortøyning av båter også på utsiden av hverandre. Slik situasjonen er nå, vurderes denne endringer forsvarlig. Smittesituasjonen i de respektive kommunene vil like fullt følges fortløpende og endringstiltak vil kunne tilkomme, der dette anses nødvendig.

Det oppfordres generelt til å opprettholde de individuelle smitteverntiltakene, som omhandler basale smittevernrutiner og avstandsregel på 1 meter, jmfr. sentrale føringer.

Det forventes at gjestehavnene oppfordrer båteiere til også å ha et særskilt fokus på rengjøring av kontaktpunkter på båt, der personer fra annen båt må forflytte seg over og via, for å komme i land, eller for å komme tilbake til eget fartøy.