Det ble i går meldt om 1 nytt smittetilfelle i Kragerø kommune.

Det ble i går meldt om 1 nytt smittetilfelle i Kragerø kommune. Tilfellet er knyttet til Kragerø skole. 

Det ble i går tirsdag 7.9 meldt om 2 nye smittetilfeller i Kragerø kommune.

FHI har laget informasjon på sin Facebookside om smitte blant barn og unge.

Det ble meldt om ett nytt smittetilfelle i går. Tilfellet er ikke knyttet til Kragerø skole. Smittesporing er gjennomført og det er 3 nærkontakter.

2 er elever ved Kragerø skole og klassetrinnet vil bli testet i dag. Det er gjennomført smittesporing. Det 3. tilfellet er en person som er folkeregistrert i Kragerø, men som oppholder seg i annen kommune.

Det er meldt 1 nytt smittetilfelle i går. Vedkommende bor i annen kommune, som gjennomfører smittesporing.

Det er startet opp med vaksinering av de mellom 16 og 18 år. Vaksinasjonstelefonen 907 41755 vil videre være åpen fra kl. 09.00 til 14.00.

I tråd med Helsedirektoratets og FHI sine anbefalinger, innføres det et nytt testregime som gir unntak fra karantene for denne gruppen. Dette er et særlig viktig tiltak for barn og unge for å minimere uforholdsmessig bruk av karantene.