Har du innspill ?

Selv om de store linjene er lagt i omstillingsplanen, er det hele veien et mål å fininnstille kursen for omstillingsarbeidet i tråd med behov og ønsker fra næringslivet i Kragerø. Vi ønsker derfor gjerne tilbakemeldinger, innspill og tanker fra deg som driver næring i Kragerø. Ta gjerne en telefon til programleder eller send en e-post til kari.r.theting@kragero.kommune.no.