Velkommen til omstillingsprogrammets nye nettside

Vi har fått ny nettside!

Her får du litt leseveiledning.

Klikk for stort bilde

 

Vi vil bruke Facebooksiden aktivt for kommunikasjon fra programmet, mens det er på denne nettsiden du vil finne generell informasjon, planer og rapporter etc.

På nettsiden finner du lenker til møteplan og møtedokumenter for omstillingsstyret, kontaktinformasjon til programleder/daglig leder og til omstillingsprogrammets Facebookside.

På høyre side kan du klikke på bokser der du finner mer informasjon om: 

- omstillingsprogrammet

- planene for programmet

- hvordan du kan søke om midler

- bilder og korte videoer vedr. omstillingsprogrammet

- rapporter fra enkeltprosjekter eller fra omstillingsprogrammet

- samlet oversikt over næringsaktiviteter

Nederst på siden vil det legges ut relevant informasjon fra omstillingsprogrammet, og enkelte møter/arrangementer.