Kom med ditt forslag til kandidat for Gründerprisen 2019

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø.

Gründerprisen er på 20.000 kroner og deles ut hvert år.

Kom med ditt forslag til kandidat her!

...