Hovedmålet nådd to år før tida - nå er målet flyttet!

Klikk for stort bilde 

 

Omstillingsprogrammets hovedmål var siden starten i 2017 å bidra til 100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø innen 2022. Ved årets slutt i 2020 var målet nådd, ved å ha bidratt til 111 arbeidsplasser. Nå er målet flyttet til å bidra til 150 arbeidsplasser innen 2022.

I 2020 bidro programmet med 45 arbeidsplasser. Av ca. 30 bedrifter som hittil har fått en eller annen form for støtte fra programmet siden oppstarten i 2017, meldte 12 av bedriftene inn sine resultater for 2020 som enten viser sikring av eller nye arbeidsplasser. Vi er imponert over bedriftene i Kragerø, som styrker egen utviklingsevne og har klart å skape konkrete resultater i egen drift. 

Omstillingsprogrammet vil i 2021 fortsette med å gi tilskudd til ulike prosjekter eller tiltak med mål om å bidra til vekst i næringslivet. Dette er både enkeltprosjekter til bedrifter, men også større fellesprosjekt. I revidert omstillingsplan for de to siste årene i perioden, er hovedmålet satt til å bidra til 150 arbiedsplasser samlet. 

Omstillingsarbeidet i Kragerø får finansiering fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, i tillegg til kommunal egenandel. Innovasjon Norge delfinansierer flere av verktøyene som tas i bruk i programmet.

Lokalavisa KV omtalte dette i en sak publisert 29. januar 2021.