Omstillingsprogrammets hovedmål var siden starten i 2017 å bidra til 100 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø innen 2022. Ved årets slutt i 2020 var målet nådd, ved å ha bidratt til 111 arbeidsplasser. Nå er målet flyttet til å bidra til 150 arbeidsplasser innen 2022.

 

Kragerøs omstillingsprogram samarbeider nært med kommunens næringsrådgiver Geir Lia og Kragerø næringsforening, her representert ved daglig leder Janna Pihl. Sammen har vi skrevet en oppsummering av næringsarbeidet i 2020, hvor vi har mye spennende i gang. 

Les hele saken her. 

I 2019 ble vår felles reiselivsplan vedtatt av både kommunestyret i kommunen og av styret i Kragerø næringsforening.

Nå er vi igang med å realisere det første tiltaket i planen - en bred vertskapssatsing i kommunen vår.

Velkommen til Kragerø!

Vi har fått ny nettside!

Her får du litt leseveiledning.

 

 

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø.