I 2019 ble vår felles reiselivsplan vedtatt av både kommunestyret i kommunen og av styret i Kragerø næringsforening.

Nå er vi igang med å realisere det første tiltaket i planen - en bred vertskapssatsing i kommunen vår.

Velkommen til Kragerø!

Vi har fått ny nettside!

Her får du litt leseveiledning.

 

 

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø.