Felles reiselivsplan for Kragerø - Sammen for Kragerø mot 2030

I 2019 ble vår felles reiselivsplan vedtatt av både kommunestyret i kommunen og av styret i Kragerø næringsforening.

Nå er vi igang med å realisere det første tiltaket i planen - en bred vertskapssatsing i kommunen vår.

Velkommen til Kragerø!

Reiselivsplanen Sammen for Kragerø mot 2030 er blitt til ifm. reisemålsutviklingsprosessen som startet vinteren 2018, og ble avsluttet i juni 2019. Prosessen ble initiert og finansiert av omstillingsprogrammet, med støtte fra Innovasjon Norge Telemark og Skagerrak sparebank.

Mer om prosessen og planen finner du her.

Nå er vi, sammen med Kragerø næringsforening, igang med å realisere det første tiltaket i tiltaksplan for 2020-2023. Hovedmålet med hele planen er at Kragerø i 2030 er en bærekraftig helårsdestinasjon.

Det å være en attraktiv destinasjon eller kommune er noe vi alle ønsker. Så hvordan skal vi få til kunsten å få folk til å føle seg velkomne i Kragerø? Først ut er å sette fokus på det gode vertskapet og starte det strategiske arbeidet med å bygge vertskapsrollen til et konkurransefortrinn for Kragerø.

Les mer om vertskapssatsingen vår på Kragerø næringsforenings nettside. Næringsforeningen har også fått hovedansvaret for å drive den lokale destinasjonsutviklingen som er en forutsetning for å kunne nå planens mål.