Skolemiljø kap. 9A

Opplæringsloven kapittel 9A og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordninger (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Skolemiljø kap. 9A
Tittel Publisert Type
0 OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.pdf
1 INNHOLD 9A

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 INNHOLD 9A.pdf
2 NULLTOLERANSE

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 NULLTOLERANSE.pdf
3 INFORMASJON

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 INFORMASJON.pdf
4 RUTINE FOR AKTIVITETSPLIKTEN

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 RUTINE FOR AKTIVITETSPLIKTEN.pdf
5 VARSLE

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 VARSLE.pdf
6 AKTIVITETSPLAN

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 AKTIVITETSPLAN.pdf
7 DOKUMENTASJONSPLIKTEN

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 DOKUMENTASJONSPLIKTEN.pdf
8 RUTINER FOR SKOLEEIER §13

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 RUTINER FOR SKOLEEIER §13.10.pdf
9 RAPPORT

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 RAPPORT.pdf
Handlingsplan mot mobbing

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 handlingsplan_mot_mobbing_for_helle_skole_oppdatert_10_aug_2016 (1).pdf
LOGG

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 LOGG.pdf
RUTINER KAP 9A-5

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 RUTINER KAP 9A-5.pdf