Koronasituasjonen og smittevern på Levangsheia

Skolen og SFO forholder seg til de regler som til enhver tid gjelder og er fastsatt av nasjonale og lokale myndigheter.

Grunnpilarene er disse:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Trafikklysmodellen er en nivåinndeling av smitteverntiltak. De generelle rådene og lokale tiltak og planer er beskevet i dokumenter og nettsider ovenfor.

Informasjon om koronatiltak i skolen: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#