Velkommen til Levangsheia skole

Levangsheia skole er en fådelt skole med 36 elever fordelt på tre klasser. I tillegg til rektor er vi fem lærere og to skoleassistenter. Rektor er også leder for SFO. På SFO jobber en miljøterapeut og to assistenter. Rektor og miljøterapeut samarbeider om det administrative og pedagogiske arbeidet i SFO.  Alle som jobber i SFO jobber også i skolen. 

Under paraplyen: Trivsel og læring, fokuserer vi på å skape et godt læringsmiljø der vi tar i bruk mulighetene vi har som en liten skole og bruker ressursene i nærmiljøet.