Velkommen til Levangsheia skole

Levangsheia skole er en fådelt skole med 35 elever fordelt på tre klasser. I tillegg til rektor er vi fem lærere og en skoleassistent. Rektor er også leder for SFO. På SFO jobber en miljøterapeut og en assistent. Rektor og miljøterapeut samarbeider om det administrative og pedagogiske arbeidet i SFO.  Alle som jobber i SFO jobber også i skolen. 

Under paraplyen: Trivsel og læring, fokuserer vi på å skape et godt læringsmiljø der vi tar i bruk mulighetene vi har som en liten skole og bruker ressursene i nærmiljøet.