Informasjon til foresatte om gjenåpning av skolen for elever på 1.-4.trinn, mandag 27.april.

I går, mandag 20.april er veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7.trinn under covid-19 utbruddet 2020 publisert på udir.no.

Vi anbefaler dere å lese og sette dere godt inn i innholdet i planen. Skolen vil de kommende dagene arbeide med å følge opp sjekklista i veilederen, og lage planer og rutiner slik at dere skal være trygge på gjenåpningen mandag. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/