ENDRING I SKOLERUTA 2020-21

Den 17.12 er det vedtatt en endring i skoleruta. Skoledagene 21. og 22. desember flyttes til vårsemesteret 2021. Endringen gjelder for alle de kommunale grunnskolene og voksenopplæringen. Begrunnelse for vedtaket er å forebygge smitte ved å begrense kontakt mellom elever og de ansatte i perioden opp mot jul.

Det er ferie for alle barn i våre skoler etter fredag 18. desember.

SFO på Levangsheia følger skoleruta og er derfor stengt mandag 21.12 og tirsdag 22.12.