Årets nasjonale prøver for 5. trinn

Prøvene gjennomføres i perioden frem til 25. september 2020.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling i skolen.

Prøvene er elektroniske og gjennomføres i hele Norge.

Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

Elevene får inntil 60 minutter til å svare på engelskprøven og inntil 90 minutter for lesing og regning. 

Mer informasjon om tidspunkt for gjennomføringen på Levangsheia kommer i ukeplanen.

Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om prøvene.

Du kan også ta kontakt med skolen.