Skolehelsetjenesten på Kragerø Skole

PERSONALET I SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelseteamet består av skolelege, helsesykepleier og fysioterapeut.

Helsesykepleiere:
Liv Hegna, mobil:  99217454
Hege Svarstad Sortedal, mobil: 99466710

Fysioterapeut:
Svanhild Nordheim Dalane, kontaktes på mobil 46864946 eller helsesykepleier.

TILSTEDEVÆRELSE PÅ SKOLEN

Liv Hegna: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 08:00 - 14.00
Hege Svarstad Sortedal: onsdager kl 08.00 - 14.00

FORMÅLET MED SKOLEHELSETJENESTEN

- Fremme psykisk og fysisk helse
- Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
- Forebygge sykdommer og skader

OPPGAVER FOR SKOLEHELSETJENESTEN

- Arbeide for et trygt og godt skolemiljø – fysisk og psykisk
- Tilrettelegge for barn med ulike behov
- Helseopplysning/veiledning/elevsamtaler
- Helseundersøkelser
- Vaksinasjoner 2., 6., 7. og 10. trinn
- Forebygge sykdom
- Samarbeidsmøter
- Bli-kjent-samtale med nye elever
- Helsesykepleier skal være en bidragsyter inn i «Liv og røre»

Helseundersøkelser
Basisundersøkelsen er skolestartundersøkelsen på 1. trinn. Etter innkalling møter barnet og foresatte skolelegen og helsesykepleier på helsestasjonen.

I 3. klasse utføres rutinemessig høyde- og vektmåling.
I 8. klasse utføres individuell helsesamtale med helsesykepleier. Rutinemessig høyde- og vektmåling. Klasseundervisning med fysioterapeut og helsesykepleier.

Forebygge sykdom
Helsetjenesten i skolen skal drive forebyggende helsearbeid. Det drives ikke behandlende virksomhet som hos fastleger, men skolehelsetjenesten henviser evt. videre til undersøkelser og behandling der det er aktuelt. Dersom skolehelsetjenesten henviser elever videre, skal fastlegen ha orientering om dette.

Skolehelsetjenesten setter pris på henvendelser fra elever, foresatte og skolens ansatte.
NB. Pga. coronasituasjonen vil drop in ikke være mulig på helsesykepleiers kontor på skolen.