Priser

SFO priser per. 01.01.2020 

Plass Pris per måned 2019 Pris per måned 2020
Hel plass – 11 mnd. Alle hverdager pr. mnd   2 837 2 978
Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta pr. mnd.   2 086 2 190
Deltidsplass - 11 mnd - hverdager (inntil 60 prosent)   2 117 2 222
Deltidsplass - 10 mnd - følger skoleruta (inntil 60 prosent)   1 572 1 650
Matpenger – hel plass      160 165
Matpenger – delt plass      106 109

 

Satsene for 2020 er fremkommet slik:
Satsene for 2020 er påført prisvekst 5 %.
Mat er påført 3 %.

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 30%
Det gis også søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Hvis en familie har ett barn i barnehage og ett eller flere barn i SFO, får familien søskenmoderasjon i SFO med 30%.

På lik linje vil barn til samboere uten felles barn (særkullsbarn) være likestilt når barna har bodd sammen med foreldre i 12 av de siste 18 mnd. Jf. øvrig trygdelovgivning på dette punktet. Forutsetningen for søskenmoderasjonen er at familien faktureres med en regning.

Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri.
Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned.

Betaling skjer for det tidsrom plass i SFO er disponibel for det enkelte barn. I tillegg til SFOavgiften betales det for melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp.
Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO

Redusert foreldrebetaling SFO

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår.

Søknad sendes i Flyt skole.

 


Satsene for 2019 er fremkommet slik:
Satsene for 2019 er ganget med kommunal deflator 2,5 % og rundet av oppover til nærmeste kr 10. 

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 35 %.
Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri. Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned.

Betaling skjer for det tidsrom plass i SFO er disponibel for det enkelte barn. I tillegg til SFOavgiften, betales det for melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp.
Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO