Velkommen tilbake til skolen tirsdag 5.januar!

Med bakgrunn i de nasjonale smitteverntiltakene som ble besluttet av regjeringen 3. januar 2021 vil det iverksettes følgende nye smitteverntiltak på Kragerø skole.

Til dere som foresatte:

Kragerø skole har nå tilpasset drift knyttet til nasjonale føringer og forskrifter når det gjelder smittevern.

1.-4.trinn og SFO fortsetter driften slik vi gjorde det før ferien, på gult smittevernnivå i henhold til udir sin trafikklysmodell. Elevene møter til vanlig tid på skolen, og følger timeplanen slik den er i dag. Leksehjelp fortsetter som vanlig.

På 5.-10 trinn vil vi endre driften i tråd med føringer på rødt nivå i trafikklysmodellen.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Det er derfor viktig at du som foresatt gjør deg kjent med innholdet i oversikten over endringer som gjelder for 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. 

Vi ber deg som er elev/ har barn på 5.-10.trinn i tillegg om å sjekke klassens arbeidsplan for ytterligere informasjon om klassens timeplan. Dette gjelder særlig for dere med elever på ungdomstrinnet.

Vedlagt vil dere også finne lenke til smittevernplan for Kragerø skole, på rødt nivå. Vi ber deg som foresatt om å sette deg inn i denne planen.

 

Kjære elev: når du i morgen starter opp igjen på skolen etter ferien må du huske på følgende:

-hold deg hjemme dersom du er syk/ har symptomer på covid-19

-hold til høyre opp skolebakkene, og hold minimum 1 meters avstand til andre elever når du ankommer/ går hjem fra skolen

-vi oppfordrer alle til å gå til og fra skolen

- du må møte opp på klassens tildelte oppstillingsplass ute på skoletomta. Ved skolestart er det viktig at du går direkte dit

-god håndhygiene

Vi gleder oss til i å se deg i morgen!

Hilsen oss på Kragerø skole

 

Oversikt over endringer av drift for 5.-7.trinn og 8.-10.trinn

 f.o.m 04.01.21- 18.01.21.

 

Timeplan 5.-7.trinn

  • 5.-7.trinn starter på skolen kl. 08.15 hver dag, og avslutter skoledagen kl.12.00 mandag, onsdag, fredag.
  • Elever som er avhengig av ferjetransport vil få tilbud om tilsyn på skolen frem til kl.14.00 mandag og onsdag.
  • Leksehjelp utgår.
  • Fysisk aktivitet på 6. og 7. trinn utgår.

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Fredag

Kl. 08.15- 12.00

x

 

x

 

X

Kl. 08.15-14.00

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

     

Timeplan 8.-10.trinn

  • Skoledagen starter kl.08.30 (denne tiden tas av friminuttene).
  • Fagene valgfag, kroppsøving og språkfag gjennomføres digitalt.

Valgfag og kroppsøving som hjemmeskole (på skolen for elever som har behov for ferjetransport). Språkfag gjennomføres digitalt i klasserommet, med tilsyn av voksen. Se klassens arbeidsplan for mer informasjon. m

  • Leksehjelp utgår.

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

Fredag

 

 

 

 

 

 

Kl. 08. 30- 14.00

x

x

x

x

X