Til foresatte til elever på Kragerø skole! Nytt samtykke ligger i VISMA -Flyt skole: utdeling av jod tabletter.

Vi ber dere om å lese vedlagt informasjonsskriv, samt vurdere og eventuelt gi samtykke til utdeling av jod tabletter.
Infoskriv samtykke (PDF, 30 kB)