Solidaritetsløp: VI KAN BIDRA TIL EN BEDRE VERDEN

Solidaritetsløp: VI KAN BIDRA TIL EN BEDRE VERDEN


Skoleløpet er et pedagogisk opplegg der elevene lærer om barnekonvensjonen, FNs bærekraftsmål og hvordan elevene ved vår skole kan bidra til en bedre verden.

1.-3. trinn har samlet inn 12.885 pr 3.november 2020. Fredag 13 november fra kl. 10.45 – 11.45 skal 4.trinn gjøre sin innsats.
Skoleløpet gjennomføres på stadion.

Følg med eller gi ditt bidrag på

https://www.spleis.no/project/149096

FORUT

FORUT, Solidaritetsorganisasjon for utvikling, er en organisasjon som har som formål å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.
Skoleløpet 2020/21 handler om at alle barn har rett til å gå på skolen.
Gjennom Angels hverdag i Nepal konkretiseres barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning. Vi lærer om hva som gjør en skole god, og i Dolakha er det nye solcellepanelet et viktig grep som åpner for nye læringsmetoder.
Gjennom deltagelse i FORUT Skoleløpet bidrar vår skole til en felles innsats for en mer bærekraftig verden. Skoleløpet er oppdatert for fagfornyelsen og er et godt verktøy for å dekke det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom fagene samfunnsfag, norsk, naturfag og KRLE.

 

Mer info om FORUT og hva pengene vil gå til: https://forut.no/skolelopet/laering-gir-energi/