Skoleskyss, påbud om bruk av munnbind for elever over 12 år

Det er påbudt å bruke munnbind for elever som er fylt 12 år og som benytter seg av kollektivtransport til/ fra skolen.

Elvene kan ha med seg munnbind hjemmefra, eller de vil kunne få dette utdelt av skolens bussvakt og/ eller ferjevakt.

Skolen ønsker at dere foresatte snakker med deres barn om påbudet og om riktig bruk av munnbind.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind/