PRAKSISKURS 9. trinn på Kragerø videregående 5. april 2022

Elevene skal i neste uke delta på praksiskurs på Kragerø videregående skole. I UTV timene på skolen har vi snakket om de ulike utdanningsprogrammene, og brukt nettsiden vilbli.no.

Praksiskursene organiseres fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle har nå fått tildelt plass på ett av to ønsker. Eleven har fått utdelt program for dagene og skal selv sørge for å komme til oppsatt tid på Kragerø videregående skole. Det er viktig å lese programmet nøye for å ta med nødvendig utstyr.

Dere kan også finne program for praksiskursdagen på denne lenken:

https://www.vtfk.no/skoler/kragero-vgs/aktuelt/praksiskurs-for-9.-trinn/

Ekstra beskjed til de som skal på idrett:

«Fint om at elevene som skal på idrett,  får beskjed at de kan velge trening på Family, håndball i hallen eller stadion med fotball i første økt. Kommer de ikke lett til Løkka eller Stadion, møter de på skolen for transport!»

Vi håper på fine og lærerike dager for elevene. Målet er at disse dagene skal hjelpe elevene i å ta et utdanningsvalg på videregående skole.

Med vennlig hilsen

Thale Rugtveit
Rådgiver