Onsdag 4.des klokken 18.00 – 19.30: Dagsaktuelt foreldremøte i Store amfi - «Delbart?»

Undervisningsopplegget "Delbart?" er utvikla fordi ungdom i vår tid lever på mobilen og brukar appar som legg til rette for bilete, video og deling. Dessverre inneber òg denne delingskulturen at unge tek – og spreier – seksualiserte bilete og videoar av seg sjølv og andre. Mange veit ikkje at slik produksjon, oppbevaring og deling ofte er straffbart.

 

https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/