Nasjonale prøver 2022

Nasjonale prøver 2022- Informasjon til foresatte til elever på 5., 8., og 9.trinn
Nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn gjennomføres i september. Nøyaktig dato og ferdighetene elevene skal ha nasjonale prøver i, vil fremkomme av elevenes arbeidsplan. Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdighet i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra nasjonale prøver skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.
Les mer: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/