Korona: Tilbake til en mer normal hverdag i barnehager og skoler

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag.

Det vil fortsatt gjelde et krav om smittevern i skoler og barnehager, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder som angir anbefalte kontaktreduserende tiltak når smittesituasjonen i kommunen gjør at det er nødvendig og forholdsmessig med smitteverntiltak i skoler og barnehager. Kommunen kan beslutte å bruke trafikklysmodellen dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.

 

Overordnede smittevernanbefalinger

Det anbefales normal drift i henhold til overordnede smittevernanbefalinger til befolkningen. Overordnede smittevernanbefalinger vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert korona.

 

Anbefalingene er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen

God hånd- og hostehygiene

Godt renhold og god ventilasjon

Arbeidsgiver anbefales å legge arbeidsforholdene til rette ved utdanningsinstitusjoner slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

 

Anbefaling om testing gjelder ikke for barn og elever

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

 

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Det forskriftsfestede kravet til isolasjon oppheves. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

 

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn og elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

 

Les mer: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

 

 

Selv om vi ikke lenger omfattes av tiltak i tråd med trafikklysmodellen skal elevene på Kragerø skole møte på sine faste oppstillingsplasser når de kommer til skolen.