Invitasjon til webinarer om Doping, kropp og ungdomstid, for foresatte til ungdom i Kragerø.

Mange opplever at antidoping kun er relevant for idretten. Slik er det definitivt ikke!

33% som trener på treningssenter, kjenner noen i sin omgangskrets som har benyttet eller benytter dopingmidler (Lauritzen et al. 2020). Kragerø kommune og Antidoping Norge samarbeider om å stimulere til- og legge til rette for trygge og helsefremmende treningsmiljøer uten doping.
Denne uken har ungdomsskolene hatt besøk fra Antidoping Norge. Nå har du mulighet til å få innblikk i deres tanker om kropp, trening, sårbarhet og kosttilskudd.

Ta ansvar – sammen skaper vi robuste ungdommer.

Meld deg på to webinarer med folkehelseavdelingen hos Antidoping Norge.

Del 1: 04.05.22 kl. 19:00 – 19:40
Doping som samfunnsproblem og det å være ungdom i Kragerø
Ved Bo Lindblad, fylkesskoordinator, Inger Christine Hansen, fagrådgiver og Linda Kristiansen SLT.

Del 2: 11.05.22 kl. 19:00 – 19:40
Kroppsbilde, kosttilskudd og doping.
Rådgiver Daniel Tømmerbakke og antidopingansvarlige på Mot treningssenter og Family fitness, Odd Steffen Nygaard og Marte Husabø Hansen og Henning Nygaard, Kragerø idrettsråd

Hvor kan jeg få hjelp? - YouTube
Dette trenger ikke skje i ditt nærmiljø - YouTube

Påmelding via Facebook, trykk «skal» eller «meld deg på»

Kurs 1:

https://www.facebook.com/events/409035803912721?ref=newsfeed 

Kurs 2:

https://www.facebook.com/events/690749182344411?active_tab=about

Med vennlig hilsen

Henning Nygaard

Leder Kragerø Idrettsråd