Informasjon til foresatte på Kragerø skole fredag 17.04.20

Hjemmeskolen fortsetter for alle elevene våre også kommende uke.

Fra mandag 27.04 vil vi gradvis åpne opp skolen igjen.
Åpningen av skolen vil i denne omgang gjelde elever på 1.-4.trinn, og omfatter også SFO – tilbudet. Hvordan dette skal gjøres i praksis. Det vil si omfanget og organiseringen vil vi måtte komme nærmere tilbake til.
Mandag 20.april vil vi motta nasjonal veileder med retningslinjer for åpning av skoler i Norge. Denne veilederen vil vi legge til grunn for det tilbudet vi skal gi våre elever her på Kragerø skole de kommende ukene.
Vi vil informere dere foresatte med barn på 1.-4.trinn fortløpende gjennom hele neste skoleuke.


Vi skal få til en trygg og god åpning av skolen vår igjen!
En riktig god helg til dere alle sammen, 
Hilsen ledelsen

 

Klikk for stort bilde 

 


 

 

Skolen vil i etterkant av regjeringens pressekonferanse onsdag 8.april informere dere om en eventuell videreføring av hjemmeskole.
Dere vil få informasjon via visma- sms, og skolens hjemmeside.

Vi ønsker dere alle en riktig god påskeferie!

Klikk for stort bilde 

 

 


 

 

 

Informasjon til foresatte uke 14

 

 

Hei kjære dere elever!

 

Dere er savnet her på Kragerø skole. Det er tomt og stille uten dere. Samtidig er det spennende å møte dere i de nye digitale klasserommene.

Det er nå viktig å holde motivasjonen oppe, og arbeide jevnt og trutt med skolearbeidet. For dere som elever på ungdomstrinnet, som nå ikke skal opp til eksamen, er det viktig å stå på med tanke på standpunktkarakteren- e dere skal få i juni. Husk at hardt arbeid gir resultater på sikt, uansett hvilket trinn du er elev på. Stå på videre, -vi heier på dere!

Vi vil også benytte anledningen til å minne dere på hvor viktige dere er for hverandre. Både som læringspartnere, og som klassevenner. Husk derfor å ta kontakt med hverandre, både for å lære og løse nye oppgaver og problemstillinger, men også for å være en venn. 

Husk at vi som «hører til» på Kragerø skole skal gjøre hverandre gode, og gjøre hverandre glad.

Vi vet at noen av dere har behov for noen å snakke med i tillegg til lærerne deres. Dere oppfordres til å ta kontakt via «Hjerte-telefonen vår».

 

Har du noe "på hjertet"?

 

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde  

 

bilde ansatt - Klikk for stort bilde bilde ansatt - Klikk for stort bilde  

Vi har i denne Korona- perioden opprettet en hjerte- telefon for deg.
Du kan spørre oss om det du «har på hjertet».
Du kan ringe oss hver ukedag mellom kl.08.00- 15.30.
Sosiallærer Roar Svendsen tlf.nr: 91 67 80 77
Miljøterapeut Finn Krogsrud tlf.nr: 40 91 08 47

 

Kjære alle dere foresatte med barn på Kragerø skole!


Vi vil takke dere for god oppfølging av skolearbeid i nok en uke i denne utfordrende tiden. 
Lærerne fortsetter å legge ut oppgaver via arbeidsplan på skolens hjemmeside og i google, og de er tilgjengelige for elevene i skoletiden.

Vi forventer at elevene logger seg på de digitale læringsarenaene, etter avtale med lærerne sine (gjelder fra 2.-10.trinn), og at de er aktive der hver dag.

Vi forventer også at de arbeider med oppgaver lærerne gir dem. Men hver familie har fleksibilitet til å legge opp dagen etter det som passer best for den situasjonen familien til enhver tid er i. Gjør avtaler med kontaktlærer dersom dere har spesielle behov.

Til de av dere foreldre som har barn på u.trinnet vil vi gjøre dere ekstra oppmerksomme på at det nå er viktig at elevene følger opp skolearbeidet hjemme i denne perioden. Det vil ikke bli satt anmerkninger, men manglende oppmøte og innleveringer kan/vil få innvirkning på ordenskarakter og vurderingsgrunnlag i de ulike fagene.

Lykke til med videre hjemmeskole, og husk å oppfordre barnet ditt til å ta kontakt med de andre elevene, både når det gjelder å kunne løse skoleoppgaver sammen, men også for «å være sammen» på de digitale møtearenaene i denne helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i.

Hilsen rektor, avdelingsledere, lærere og øvrige ansatte på Kragerø skole
 

Tips til hjemmeskole med barna:
Ha faste rutiner for leggetid og vekking på morgenen
La barna starte skolearbeidet til faste tider
La gjerne barna jobbe med skoleoppgaver i fellesrom og steder der foreldrene befinner seg
Ta pauser fra skolearbeidet og gi avbrudd med lunsj og fysisk aktivitet
Gi gjerne barna ekstra påfyll med nettoppgaver og andre skoleoppgaver om de blir tidlig ferdig med oppgavene fra skolen
 
Aktiviteter for barn under coronatiden: https://www.barnevakten.no/supertips/
 
 
Oppdatert informasjon: www.fhi.no

 

 

 


 

Informasjon til foresatte uke 13:

Kjære alle dere foresatte med barn på Kragerø skole!
Klikk for stort bilde 
Da er første skoleuke med «annerledes- skolehverdager» snart over.
 
Vi vil takke dere for god oppfølging av skolearbeid denne første uka i denne utfordrende tiden. 
 
Lærerne fortsetter å legge ut oppgaver via arbeidsplan på skolens hjemmeside og i google, og de er tilgjengelige for elevene i skoletiden. Vi forventer at elevene logger seg på de digitale læringsarenaene, etter avtale med lærerne sine (gjelder fra 3.-10.trinn), og at de er aktive der hver dag. Vi forventer også at de arbeider med oppgaver lærerne gir dem. Men hver familie har fleksibilitet til å legge opp dagen etter det som passer best for den situasjonen familien til enhver tid er i. Gjør avtaler med kontaktlærer dersom dere har spesielle behov.”
 
Lykke til med videre hjemmeskole, og husk å oppfordre barnet ditt til å ta kontakt med de andre elevene, både når det gjelder å kunne løse skoleoppgaver sammen, men også for «å være sammen» på de digitale møtearenaene i denne helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i. 
 
Hilsen rektor, avdelingsledere, lærere og øvrige ansatte på Kragerø skole 20.03.2020
 
Tips til hjemmeskole med barna:
Ha faste rutiner for leggetid og vekking på morgenen
La barna starte skolearbeidet til faste tider
La gjerne barna jobbe med skoleoppgaver i fellesrom og steder der foreldrene befinner seg
Ta pauser fra skolearbeidet og gi avbrudd med lunsj og fysisk aktivitet
Gi gjerne barna ekstra påfyll med nettoppgaver og andre skoleoppgaver om de blir tidlig ferdig med oppgavene fra skolen
 
Aktiviteter for barn under coronatiden: https://www.barnevakten.no/supertips/
 
 
Oppdatert informasjon: www.fhi.no

 


Opplæringstilbud uke 12:

Opplæring, oppfølging og informasjon i perioden gis via våre digitale systemer: visma, telefon, google- classroom, elevportalen og arbeidsplaner på hjemmesiden.

Skole- hjem- samarbeid:
Lærere har vanlig arbeidstid og kan kontaktes via visma sms- og mail.
Lærere som gir spesialundervisning har et særlig ansvar for å følge opp elevene.

Elever på 1.-4.trinn:
Elever følger opplæring som gis via arbeidsplanen på skolens hjemmeside.

Elever på 5.-7.trinn:
Opplæring gis elevene ved oppgaver som deles i Classroom. I tillegg vil oppgaver legges ut via arbeidsplanen på skolens hjemmeside.
Der kan også elevene kommunisere med faglærere. Lærere er tilgjengelig for elevene i henhold til ordinær timeplan.

Elever på 8.-10.trinn:
Opplæring gis elevene ved oppgaver som deles i Classroom. I tillegg vil oppgaver legges ut via arbeidsplanen.

Elevene kan også kommunisere med faglærere via digitale arenaer. Lærere er tilgjengelig for elevene i henhold til ordinær timeplan. Det er viktig at avgangsfag prioriteres.

Annen viktig informasjon:

  • Utviklingssamtaler med fysisk kontakt avlyses. Kontaktlærere har ansvar for at alternativt tilbud gis.
  • Skolen registrer ikke elevfravær i denne perioden.
  • Alle møter med fysisk kontakt avlyses.
  • Samarbeid skal gjennomføres via digitale løsninger eller telefon.