Informasjon til foresatte: elevenes arbeidsplan

Lurer du fortsatt på hvordan du kan få tilgang til ditt barns arbeidsplan?

Hver mandag morgen publiseres elevenes arbeidsplan på skolens hjemmeside.

Du kan få tilgang til arbeidsplanen ved å gå inn på hjemmesiden og klikke på knappen arbeidsplaner.

Når du har trykket på denne knappen vil du få opp tallrekken fra 1.-10.

Trykk på det tallet som representerer det trinnet ditt barn er elev på.

Du vil så få tilgang til planen ved å bruke ditt barns brukernavn og passord, eller ved å få tilgang via egen konto. Dersom du ønsker egen konto må du gjøre følgende:

  1. Opprett/ send din gmail adresse til ditt barn kontaktlærer. (Det er også viktig at du registrer denne adressen i VISMA flyt skole.) Kontaktlærer gir deg så tilgang til arbeidsplanen.
  2. Ved behov for hjelp:

Se følgende video:


Kontakt IKT- ansvarlig v. Kragerø skole.

Det er straks tid for utviklingssamtaler.

Dersom du fortsatt ikke har tilgang til ditt barns arbeidsplan, og/ eller at har hatt utfordringer med skolens kommunikasjonsverktøy i hjem- skole samarbeidet: appen Min skole,  er det viktig at du tar opp dette i møtet!