INFORMASJON for SFO – FRA UKE 20

Klikk for stort bilde

 Nb! Bildet er tatt før smittevernreglene om 1 m avstand.

 

Elevene på alle skolens trinn kommer tilbake denne uken.
Elevene fra 1-4 trinn skal tilbake til sine opprinnelige klasserom.
SFO -hovedrommene er fortsatt stengt. SFO drives med utgangspunkt i klassene, 1A, 1B, osv, med egne ansatte.

Mat

Det vil ikke bli servert mat på skolen eller på SFO. Elevene må ha med niste og drikkeflaske på skolen. Elever med SFO plass må derfor i tillegg ha med niste for måltidet i SFO tiden.

Klær

Det er viktig at elevene har med klær etter værforhold. Vi kommer til å være mye ute.

Levere/hente

Dette foregår på skolens uteområde.

 • Foresatte kan levere elevene i SFO-tiden, på anvist oppstillingsområde (nye fra uke 20) for klassen.
  • 06.45 / 07.15 / 07.30
 • Foresatte kan levere elevene ved skolestart, på anvist oppstillingsområde (ny fra uke 20) for klassen.
  • 08.15           
 • Foresatte kan hente elvene ved skoleslutt, på anvist oppstillingsområde (ny fra uke 20) for klassen.
  • 12.00 mandag, onsdag, fredag
  • 14.00 tirsdag og torsdag
 • Foresatte kan hente elevene i SFO tiden, på anvist oppstillingsområde (fra uke 20) for klassen.
  • 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30

Foresatte trenger ikke å gi SFO beskjed om levere/hente-tidspunkt.

Pga 24 timers undervisningstimer vil elever med SFO plass på 4. trinn, kunne på SFO etter skoledagens slutt. Det gjelder også elever på 5.-7. trinn med SFO plass.

Aktiviteter

I praksis vil denne organiseringen av SFO bety et tettere samarbeid med lærerne og assistene på skolen. SFO ansatte vil derfor bedre kunne tilpasse tilbudet ut ifra hva som skjer i skolen. Har man vært på en lang tur i skoletiden, kan man ta hensyn til dette ved valg av dagens SFO-aktiviteter.

Vi har laget et eget hefte med forslag til aktiviteter i SFO. Det vil ikke bli laget egne månedsplaner i mai/juni.

Ferie

Vi kommer etter hvert tilbake til hvordan vi organiserer gruppene for de som har plass i skolens ferie. (slutten av juni og første delen av august).

Vi har planlagt for og trygge at denne organiseringen av skolen/SFO er riktig i forhold til å redusere smittespredning, i og i henhold til veileder om smittevern.

Det er viktig at alle bidrar!

Hvis dere lurer på noe, tak kontakt med:
avdelingsleder på 1.-4. trinn, Ida -92426366
rektor, Marianne- 92200696