Friluftsgruppe for ungdom i aldersgruppen 12- 16 år

Høsten 2019 ønsker vi å starte opp en friluftsgruppe for ungdom i
aldersgruppen 12- 16 år i samarbeid med Kragerø Skole.
Vi søker frivillige voksenpersoner som vil være med på å drifte tilbudet sammen
med ungdommene. Disse vil få gratis turlederkurs og instruktørkurs innenfor et
variert spekter av friluftsaktiviteter, f.eks kajakk, klatring, vinterfriluftsliv,
førstehjelp etc. Det er ønskelig å arrangere månedlige turer og aktiviteter på
kveldstid.
Møt opp på Kragerø skole 16.oktober kl 1800 i store amfi for å høre
mer om hvordan du kan bidra! Denne kvelden inviterer vi også ungdommer
som ønsker å være med på tilbudet, til en idèmyldring om aktiviteter de ønsker
seg! Kanskje har noen av disse også lyst til å være med som ungdomsledere!