Telefonnummer til avdelinger/tjenestesteder

Barnevern

Adresse: Gamle Kragerøvei 12A, 3770 Kragerø

Telefon: 35 98 63 35

Bibliotek

Adresse: Nordraaks gate 1, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 35 98 50 90

Grenland brann og redning

https://www.gbr.no/

Telefonnummer: 35 54 70 00

Bygg og areal

Adresse: Gamle Kragerøvei 12A, 3770 Kragerø

Telefon: 35986200

Dagsenter

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Telefonnummer dagtid: 35 98 50 00

Eiendom

Adresse: Gamle Kragerøvei 12A, 3770 Kragerø

Telefon: 35986200

Furubo bokollektiv

Adresse: Nordbøveien 5B, 3790 Helle

Telefonnummer: 

Furubo øst: 94 79 45 45

Furubo vest: 91 61 76 20

Fysioterapi

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Telefon: 91 67 80 67

Helle SFO

Adresse: Hasseldalsveien 1, 3790 Helle

Telefonnummer: 35 98 50 33

Helle omsorgsbolig

Nordbøveien 5 C, 3790 Helle

Tlf 91 64 06 63

Helle skole

Adresse: Hasseldalsveien 1, 3790 Helle

Telefonnummer: 35 98 50 30

Hellekirken barnehage

Adresse: Rådyrveien 16A, 3790 Helle

HELLEKIRKEN BARNEHAGE, HOVEDNUMMER 91 67 80 67
HELLEKIRKEN BARNEHAGE, MARIHØNA 40 91 39 02
HELLEKIRKEN BARNEHAGE, GRESSHOPPA 40 91 39 03
HELLEKIRKEN BARNEHAGE, HUMLA 40 91 39 04
Helsestasjonen

Adresse: Gamle Kragerøvei 12, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 35 98 63 20

Hjemmehjelp

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Telefon: 35985028

Hjemmesykepleie

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Telefon:

HJEMMESYKEPLEIEN 35 98 50 00
Holt omsorgsbolig

Adresse: Skauenveien 24, 3766 Sannidal

Telefon: 95 97 50 58

HR

Adresse: Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

Telefon: 35986200

Kalstadveien 16 - 18 bofellesskap

Adresse: Kalstadveien 16, 18, 3772 Kragerø

Telefon: 35985080

Kompetanse og integrering

Adresse: Frydensborgveien 15, 3770 Kragerø

Telefon: 35 98 59 40

Kragerø maritime leirskole

Adresse: Lovisenbergveien 20, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 35 98 57 00

Kragerø skole

Adresse: Biørneveien 3, 3770 Kragerø

Telefon: 35985400

Kragerø SFO

Adresse: Biørneveien 3, 3770 Kragerø

Telefon: 
Store sfo: 35985415/94097067
Lille sfo: 35985488/94097402/35985415

Kultur

Adresse: Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

Telefon: 35986200

Kulturskolen

Adresse: Kragerøveien 4, 3770 Kragerø

Telefon: 91 37 80 52

Levangsheia skole

Adresse: Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad

Telefonnummer: 91 67 80 69

Levangsheia SFO

Adresse: Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad

Telefon: 91 67 80 69

 

Librekk

Frydensborgveien 21 B, 3772 Kragerø

tlf 917 07 637

Marienlyst sykehjem

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Marienlyst sykehjem har innført telefontid for våre avdelinger.

Avdelingene kan kontaktes i følgende tidspunkt:

 Dag: 1100-1300 ,   Aften: 1700-1900

 1. Etg:  tlf nr 90 23 38 27

2. Etg:  tlf nr 90 27 41 41

3. Etg:  tlf nr 90 28 14 37

NAV

Adresse: Ytre Strandvei 15, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 55 55 33 33

PPT

Adresse: Gamle Kragerøvei 12A, 3770 Kragerø

Telefon: 99 00 63 37

Psykisk helse/rus

Adresse: Gamle Kragerøvei 30, 3770 Kragerø

Telefon: 35986276

Renovasjon

Adresse: Krokenveien 227, 3766 Sannidal

Telefon: 94 79 88 68

Ringveien omsorgsboliger

Adresse: Store Ringvei 6A, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 477 69 157

Rømerverven barnehage

Adresse: Kragerøveien 36, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 91 67 80 95

Sannidal barnehage

Adresse: Nordre Tangevei 13, 3766 Sannidal

Telefonnummer: 35 98 63 52/ 35 98 63 53

Sannidal bokollektiv

Adresse: Sannidalsveien 333, 3766 Sannidal

Telefon : 35 98 51 07 

 

Sannidal skole

Adresse: Torsdalsveien 2, 3766 Sannidal

Telefon: 35992530

Sannidal SFO

Adresse: Torsdalsveien 2, 3766 Sannidal

Telefon: 35 99 25 36

Sannidal ungdomsskole

Adresse: Kloppkjærveien 6-8, 3766 Sannidal

Telefonnummer: 35 99 25 00

Seniorsenteret

Adresse: Edvard Munchs vei 2, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 94 79 16 88

Serviceavdelingen

Adresse: Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

Telefon: 35986300

Siritun barnehage

Adresse: Utsiktstoppen 1, 3770 Kragerø

Telefonnummer:
 

SIRITUN BARNEHAGE, KARDEMOMME BY 91 67 80 92
SIRITUN BARNEHAGE, LØNNEBERGET 99 21 98 52
SIRITUN BARNEHAGE, SMÅBARNSAVD. 99 21 98 48
Sjådamveien Psykiatriboliger

Adresse: Sjådamveien 37, 3772 Kragerø

Telefon: 35980933

Sjådammen omsorgsboliger

Adresse: Sjådamveien 1, 3772 Kragerø

Telefon: 40 91 80 70

Stabbestad omsorgsboliger

Adresse: Bryggebakken 3, 3788 Stabbestad

Telefon: 35 98 51 60

 

Svømmehallen

Adresse: Biørneveien 1, 3770 Kragerø

Telefon: 35 98 54 60

Voksenopplæringssenteret

Adresse: Frydensborgveien 15, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 35 98 59 40

Symreveien

Symreveien 29, 3770 Kragerø

tlf 918 48 989 og 482 04 100

Tjenestekontoret

Telefon 35 98 50 00

E-post: Tjenestekontoret@kragero.kommune.no

Trekanten barnehage

Adresse: Storgata 17, 3770 Kragerø

Avdeling Blekkspruten:
Telefon 992 19 850

Avdeling Kråkebolla:
Telefon 992 43 822

Avdeling Krabba:
Telefon 992 19 850

Tangheia omsorgsboliger

Tangeheia 2, 3770 Kragerø

Økonomiavdelingen

Adresse: Rådhusgata 5, 3770 Kragerø

Telefon: 35986200

Årø Barnehage

Adresse: Nøkkeldalen 6, 3770 Kragerø

Telefonnummer: 99 21 98 46

Tilbakemelding