Legehjelp til hytteeiere og turister

For personer som ikke er tilhørende i kommunen anbefales det sterkt at man reiser til hjemkommunen og blir testet der. Dette er fordi smittesporing hovedsakelig vil bli gjort i hjemkommune og fastlege som regel befinner seg i hjemkommune. Dersom prøven skulle være positiv, vil også oppfølging  og behandling i hjemkommune være sterkt anbefalt.

I kragerø er Covid 19 testing sentralisert til legevakten.

Dersom man har  symptomer fra luftveiene og ønsker å bli testet, må man da ringe legevakten på tlf 116117 og bestille time. 

Nasjonale myndigheter kom den 21.4.2020 med oppdaterte reiseråd:

-Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

-Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er den eneste måten å unngå kontakt med Covid-19 sykt husstandsmedlem

-Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

-Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gjør at du får behov for redningstjenester eller helsetjenesten.

I den spesielle situasjonen vi nå er i, frarådes befolkningen å reise på "unødvendige turer" utenfor egen kommune.

En bidragende årsak til dette er at helsetjenesten, inklusive fastlegene og legevakten jobber på en helt annen måte enn før. Mye av legekontakt foregår pr tlf/videokonsultasjoner og tilgjengeligheten er betydelig lavere enn i normalsituasjon. Akuttsituasjoner vil alltid bli prioritert. Dette gjør at ventetiden for konsultasjoner blir lenger både på fastlegekontorene og på legevakten.

Legehjelp til hytteeiere vil nødvendigvis måtte begrenses til øyeblikkelig hjelp, mens for eksempel resept -utskrivning, sykemeldinger og oppfølging av kroniske plager ol må håndteres av hytteeierens fastlege (i hjemkommune).

Ved luftveissymptomer, feber ol som kan gi mistanke om Covid-19 infeksjon bør testing og oppfølging skje i hjemkommune

Konklusjonen er være at hytteeiere og turister som har sykdommer som krever hyppig oppfølging bør holde seg i hjemkommune og bruke fastlegen der.

Skader og andre tilstander som krever øyeblikkelig hjelp vil håndteres som vanlig.