Informasjon ang overnatting på fritidseiendom i Kragerø kommune

Kragerø kommune har ikke fattet eget vedtak om å forlenge forskrift med forbud om å oppholde seg på fritidseiendom. Vi ber både lokalbefolkningen og våre gjester om å vise hensyn, og forsette de gode vanene vi nå har innarbeidet for å begrense smittespredning.