Informasjon ang overnatting på fritidseiendom i Kragerø kommune

Kragerø kommune har ikke fattet eget vedtak om å forlenge forskrift med forbud om å oppholde seg på fritidseiendom. Vi ber både lokalbefolkningen og våre gjester om å vise hensyn, og forsette de gode vanene vi nå har innarbeidet for å begrense smittespredning. 

Legionella-råd for hyttefolk etter «korona-stenging»

Hytter står ofte ubebodde i perioder av året. Nå har mange hytter under lengre tid ikke har vært i bruk på grunn av hytteforbudet. Nå er det viktig å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vannsystemet på hytta og fører til legionellasmitte. Les mer på FHI sin nettside